top of page

Администрација:

Секретар школе:

Тијана Челић

Телефон: 011/2411-472
Радно време: 08:00 – 16:00 часова

Шеф рачуноводства:

Вера Михић

Телефон: 011/ 2423-441
Радно време: 08:00 – 16:00 часова

Техничар за одржавање имформационих система

Милош Попoвић

Телефон: 011/ 2423-441
Радно време: 08:00 – 16:00 часова

bottom of page