Образовни профили

 

Грађевинска техничка школа ''Бранко Жежељ'' школује два образовна профила

у трајању од 4 године и то су:

 

 Грађевински техничар    и   Архитектонски техничар

 

Шта наши ученици углавном раде када заврше школу?

 

Грађевински техничар – 4.степен

 • организација послова у нискоградњи

 • организација послова у високоградњи

 • послови лабораторијских испитивања у институтима

 • послови у локалним самоуправама на издавању локацијских услова и

     грађевинских дозвола

 • послови сарадника на изради пројектне документације

 • грађевински техничар са искуством  може преузети послове приватног,

      пословног предузимача - предузетник

 

Архитектонски техничар – 4.степен

 • пројектовање и дизајнирање ентеријера

 • послови високоградње

 • послови у пројектним бироима

 • послови у локалним самоуправама на  издавању локацијских услова и

     грађевинских дозвола

 • послови урбанистичког и просторног планирања

 • архитектонски техничар са искуством може преузети послове приватног,

     пословног предузимача - предузетника

Шта наши ученици углавном уписују ако настављају да се школују?

 • Грађевински факултет

 • Архитектонски факултет

 • Високу грађевинско-геодетску школу

 • Техничке факултете (Машински, Шумарски, Рударско-геолошки и др)

 • Друштвене или језичке факултете (Филозофски, Филолошки, Правни,  Политичке науке, Економски и др)

 • Уметничке факултете (ФДУ, Ликовну или Музичку академију...)

 • Фаукултете у иностранству

 

graduation-ceremony-drawing-vector-graph