Стручно веће за области предмета архитектонске групе 

1)  Андрија Ракочевић  

     (нацртна геометрија и техничко цртање 1 и 2, технологија       грађевинских  радова 3 )

2) Биљана Чорбић Радуловић

     (грађевинске конструкције2,  технологија                               грађевинских  радова 3, техничко цртање1-блок)

3) Снежана Тасић Костић

     (грађевински материјали, нацртна геометрија и техничко         цртање 1 и 2)

4) Бранка Цвијовић

     ( грађевинске конструкције 1 са блоком, предузетништво,        историја архитектуре, техничко цртање1- блок)

 

5) Јасна Грубић

    (грађевинске конструкције 2 са блоком, апликативни              рачунарски  програми 2, апликативни   рачунарски                  програми 4 - изборни)

6) Војислава Ћирић

    (грађевинске конструкције1 са блоком, грађевински                 материјали)

7) Љиљана Михајловић 

     (грађевинске конструкције1 са блоком, апликативни               рачунарски  програми 2, апликативни   рачунарски                 програми 4 - изборни)