top of page

Стручно веће за области предмета архитектонске групе 

1)  Војислава Ћирић 

     (грађевинске конструкције 2 са блоком, разрада пројекта  -  блок, апликативни рачунарски програми 2)

2) Биљана Чорбић Радуловић

     (грађевинске конструкције2, нацртна геометрија 1 ,  техничко цртање1-блок, историја архитектуре - блок )

3) Снежана Тасић Костић

     ( нацртна геометрија 1 и 2, техничко цртање 1 и 2 - блок, )

4) Бранка Цвијовић

     ( грађевинске конструкције 1 са блоком, историја архитектуре са блоком,савремена архитектура -изборни,  

 техничко цртање1- блок)

 

5) Јасна Грубић (замена Славица Савковић)

    (грађевинске конструкције 1 и 3 са блоком, техничко цртање 2 - блок, технологија грађ. 2, грађ. материјали - блок)

6) Љиљана Михајловић 

     (грађевинске конструкције1 са блоком, апликативни               рачунарски  програми 2, апликативни   рачунарски                 програми 4 - изборни)

 

bottom of page