top of page

О нама

 

Грађевинска техничка школа "Бранко Жежељ" школује грађевинске техничаре.

Опремљена је са око 170 рачунара, великим бројем пројектора и другим савременим наставним средствима,  модерним кабинетима, салом за физичко,  фудбалским тереном са балон салом, видео надзором и тд.

Сарађује са грађевинским фирмама и обезбеђује стипендије за најбоље ученике, достојне настављаче дела Бранка Жежеља.

Након завршетка школовања, дипломирани техничари су оспособљени да раде у пројектном бироу на изради техничке документације, изради цртежа ручно или у АutoCAD-у, да стечена знања из програмских пакета Project Мanagement и NormaBase примене при изради предмера и предрачуна, цртају планове арматуре, раде извод и спецификацију арматуре, организују посао на градилишту, воде грађевински дневник и грађевинску књигу, ... и многе друге креативне и динамичне послове техничара.

Са дипломом грађевинског техничара у џепу могу почети сопствени бизнис  или  уписати факултет, и тако наставити  своје усавршавање.

Наши ученици освајају прве награде на републичким, градским и општинским такмичењима. 

Многи од њих данас су врсни инжењери, професори виших школа и факултета, руководиоци грађевинских фирми, али  и врхунски спортисти, новинари, правници, певачи, глумци...

 

bottom of page