Техничка  служба:

Домар:

Помоћно особље:

Ђока Алексовски

Кристина Грабовчић

Нена Миљевић

Нада Чигоја

Милева Рилак

Николина Јелача

Стојанка Трајковић

Радојка Петковић

Гордана Ханић

Ваида Алидини

Маријана Костић