Стручни сарадници

Педагог:

Библиотекар:

Дејана Дајесковић Тимић

Телефон: 011/ 2411- 472
 

Јасна Плавшић 

Телефон: 011/ 2411- 472


Радно време библиотеке:

09:00 – 15:00 часова

четвртак: 13:00 - 19:00