top of page

                  Чланови Школског одбора за
                    школску 2022/2023. год.  су:   

      представници  из  Савета родитеља:
 
1)    Немања Јовановић, дипл. економиста
2)   Милан Радовић, техничар друмског саобраћаја
3)   Катаринаа Крстић, мастер инжењер грађевине

  представници из реда запослених:
 
1)    Мирјана  Марковић, дипл- грађ. инг
2)   Иван Миљаковић, дипл. грађ. инг.
3)   Ивана Мирановић, професор енглеског језика
 
    чланови  из реда локалне  самоуправе: 
 
1)   Горан Николић, грађевински инжењер 
2)   Милош Јевтовић, дипл. грађ. инг.
3)  Љубица Бачић, техничар за ТТ уређаје
    

bottom of page