Чланови Школског одбора за

           школску 2020/2021 су:   

      представници  из  Савета родитеља:

 

1)    Миленко Степановић

2)   Jелена Јевђић

3)   Зорица Вулетић

  представници из реда запослених:

 

1)    Мирјана  Марковић

2)   Иван Миљаковић

3)   Ивана Мирановић

 

    чланови  из реда локалне  самоуправе: 

 

1)   Борис Бановић 

2)   Љупче Јанчевски

3)  Љубомир Стојановски