Чланови Школског одбора за
        школску 2021/2022. год.  су:   
      представници  из  Савета родитеља:
 
1)    Горан Николић
2)   Jелена Јевђић
3)   Зорица Вулетић

  представници из реда запослених:
 
1)    Мирјана  Марковић
2)   Иван Миљаковић
3)   Ивана Мирановић
 
    чланови  из реда локалне  самоуправе: 
 
1)   Борис Бановић 
2)   Љупче Јанчевски
3)  Љубомир Стојановски