Стручно веће за области предмета српски 

језик и књижевност и страни језик

 1) Сања Радивојевић  (енглески језик ) 

 2) Сенка Видаковић   (српски језик и књижевност)

 3) Наташа Живковић (српски језик и књижевност)

 4) Ивана Мирановић (енглески језик)

 5) Владимир Николић (српски језик и књижевност)

 

Стручно веће за области предмета групе друштвених наука

 1) Ненад Стевановић

     (социологија,  грађанско васпитање)

 2) Предраг Стојановић

    (историја)

 3) Љиљана  Влајковић  (географија)

 4) Драгомир Јанковић  (верска настава)

 5) Снежана Станисављевић

     (физичко и здравствено васпитање)

 6) Саша  Радисављевић

     (физичко и здравствено васпитање)

 7) Ана Ерор (музичка култура - изборни)  

 8) Наташа Јанковић (ликовна култура)