Стручно веће за области предмета српски 

језик и књижевност и страни језик

 1) Владимир Николић  (српски језик и књижевност) 

 2) Сенка Видаковић   (српски језик и књижевност)

 3) Наташа Живковић (српски језик и књижевност)

 4) Ивана Мирановић (енглески језик)

 5) Сања Радивојевић (енглески језик)

 

Стручно веће за области предмета групе друштвених наука

 1) Ненад Стевановић

     (социологија, устав, грађанско васпитање)

 2) Тања Вујић  

     (филозофија)

 3) Петар Нешић

    (историја)

 4) Љиљана  Влајковић  (географија)

 5) Драгомир Јанковић  (верска настава)

 6) Снежана Станисављевић

     (физичко и здравствено васпитање)

 7) Саша  Радисављевић

     (физичко и здравствено васпитање)

 8) Ана Ерор (грађанско васпитање)  

 9) Јован Благојевић (верска настава)          10) Наташа Јанковић (ликовна култура)