Стручно веће за области предмета српски 

језик и књижевност и страни језик

 1) Ивана Мирановић  (енглески језик ) 

 2) Сенка Видаковић   (српски језик и књижевност)

 3) Наташа Живковић (српски језик и књижевност)

 4)  Сања Радивојевић  (енглески језик ) 

 5) Владимир Николић (српски језик и књижевност)

 

Стручно веће за области предмета групе друштвених наука

 1) Ненад Стевановић

     (социологија,  грађанско васпитање)

 2) Предраг Стојановић

    (историја)

 3) Љиљана  Влајковић  (географија)

 4) Милија Јокић  (верска настава)

 5) Снежана Станисављевић

     (физичко и здравствено васпитање)

 6) Саша  Радисављевић

     (физичко и здравствено васпитање)

 7) Ана Ерор (музичка култура - изборни)  

 8) Наташа Јанковић (ликовна култура)