Стручно веће за области предмета математике и  природних наука

1) Биљана Николић

     (математика4, математика1)

2) Весна Раџић

     (математика 1, математика2)

3) Александар Расулић

    (рачунарство и информатика, грађанско васпитање)

4) Драгана Драгичевић

    (математика3, изабрана поглавља математике 3)

5) Ана Фодора

    (биологија)

6) Марија Ђуровић

    (биологија)

7) Тереза Младеновић 

    (физика1, 2 и 3)

8) Олгица Митровић

    (хемија)

 

 

  • YouTube Social  Icon