Стручно веће за области предмета математике и  природних наука

1) Биљана Николић

     (математика2, математика3)

2) Весна Раџић

     (математика 3, математика4)

3) Александар Расулић

    (рачунарство и информатика, грађанско васпитање)

4) Драгана Драгичевић

    (математика1, изабрана поглавља математике 3 и 4       - изборни)

5) Ана Фодора

    (биологија, екологија и заштита животне средине -          изборни)

6) Марија Ђуровић

    (биологија)

7) Никола Павловић 

    (физика1, 2 и 3)

8) Олгица Митровић

    (хемија)

 

 

  • YouTube Social  Icon