Чланови  Савета  родитеља, школска  2022/23. година

Милош Јевтовић  A21

Наташа Забуновић  Г22

Ђорђе Стевић Г23

Љубица Бачић  Г24

 

Станислава Лукић   Г31

Дубравка Павловић  Г32

Горан Николић  Г33

Горана Рељић   Г34

 

 

Наташа Лежаја  Г41

Светлана Миловановић   Г42

Александра Исаиловић Г43

Марија Рашић  Г44

 

Габријела Миловановић  А11

Мирјана Милекић  Г12

Дејан Ђуровић  Г13

Јелена Костић   Г14

 

Председник Савета родитеља: Станислава Лукић

Заменик председника Савета родитеља: Александра Исаиловић

Финансијска комисија:

1. Дубравка Павловић, Г32 председник

2. Наташа Лежаја, Г41

3. Габријела Миловановић, А11

Представници родитеља у Школским тимовима и Стручним активима:

1. Стручник актив за развојно планирање: Јелена Костић Г14

2. Тим за заштиту од дискриминације, насиље, злостављања и занемаривања: Светлана Миловановић Г42

3. Тим за самовредновање: Милош Јевтовић А21

4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе: Мирјана Милекић Г12

5. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво: Наташа Лежаја Г41

6. Тим за професионални развој: Дубравка Павловић Г32

7. Тим за каријерно вођење и саветовање ученика: Александра Исаиловић Г43

 

Представници родитеља у Школском одбору:

1. Горан Николић Г33;

2. Љубица Бачић Г24;

3. Милош Јевтовић А21

Два представника у Општинском Савету родитеља

1. Марија Рашић, родитељ из одељења Г44

2. Габријела Миловановић, родитељ из одељења А11